Βρέθηκαν 14.334.000 γερμανικά μάρκα Κατοχής, Πάνω από 50 σάκοι βρέθηκαν σε θησαυροφυλάκιο του ΙΕΤΑ της Τράπεζας της Ελλάδος,

Πάνω από 50 σάκοι με 14.334.000 γερμανικά μάρκα Κατοχής βρέθηκαν σε θησαυροφυλάκιο του ΙΕΤΑ της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργίου Οικονομικών. Η αξία τους σήμερα είναι μόνο ιστορική και γι’ αυτό ο υπουργός
Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης αποφάσισε τη σύσταση 6μελης επιτροπής για τον έλεγχο και την υποβολή πρότασης για τη διατήρηση ή μη των γερμανικών μάρκων Κατοχής.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας
και τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα έχει η Μαρία – Ισμήνη Γερμενή...http://topontiki.gr..