Τι δίνει η Siemens εκτός από τη συγγνώμη .Δέσμευση πως θα χορηγήσει στη Siemens Ελλάδος, των 600 εργαζομένων, 100 εκατ.ευρώ Δέσμευση για δημιουργία εργοστασίου στη χώρα μας με περίπου 700 θέσεις εργασίας Παροχή 90 εκατ.ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα και 100 υποτροφίες σε γερμανικά πανεπιστήμια Παραίτηση από απαιτήσεις 79.450.000 ευρώ από έργα.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ - Η εταιρεία δεσμεύτηκε για επενδύσεις στην Ελλάδα, 700 νέες θέσεις εργασίας και υποτροφίες - Η Siemens παραιτείται από απαιτήσεις 79.450.000 ευρώ για έργα στη χώρα μας - Η Ελλάδα παραιτείται από διεκδικήσεις κατά της Siemens και από τις απαιτήσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Ελεύθεροι και ωραίοι αυτοί που διακίνησαν εκατομμύρια ευρώ - Απομένει η έγκριση του Ε.Βενιζέλου και η κύρωση από τη Βουλή Μετά από 15 συναντήσεις εκπροσώπων της Ελλάδας και της Siemens μέσα σε 3 μήνες έκλεισε η συμφωνία που μόλις κυρωθεί από τη Βουλή θα δεσμεύει και τις 2 πλευρές. Τι δίνει η Siemens εκτός από τη συγγνώμη : Δήλωση στήριξης προς τη χώρα μας πως θα ξεπεράσει τη κρίση με ταυτόχρονη πρόσκληση σε επενδυτές απ' όλο τον κόσμο Δέσμευση πως θα χορηγήσει στη Siemens Ελλάδος, των 600 εργαζομένων, 100 εκατ.ευρώ Δέσμευση για δημιουργία εργοστασίου στη χώρα μας με περίπου 700 θέσεις εργασίας Παροχή 90 εκατ.ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα και 100 υποτροφίες σε γερμανικά πανεπιστήμια Παραίτηση από απαιτήσεις 79.450.000 ευρώ από έργα Τι δίνει η Ελλάδα : Παραιτείται από απαιτήσεις και πρόστιμα κατά της εταιρείας και των στελεχών της, ακόμα και για ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Υποσχέσεις για νέες εμπορικές συμφωνίες Σύμφωνα με το Βήμα προηγήθηκαν συζητήσεις μεταξύ Παπαδήμου και Μέρκελ για να κλείσει η συμφωνία μετά από μία έρευνα που ξεκίνησε το 2005. http://prezatv.blogspot.com