Ρύθμιση χρεών Λαρισαίου αρχιμανδρίτη, Το δικαστήριο ρυθμίζοντας τα χρέη του όρισε να καταβάλει 400 ευρώ το μήνα για τέσσερα χρόνια (συνολικά 19.000 ευρώ) και τρία χρόνια μετά από τη δημοσίευση της απόφασης την καταβολή 460 ευρώ μηνιαία δόση για 20 χρόνια.


Η οικονομική κρίση του είχε δείξει τα «δόντια» από καιρό, καθώς ο μισθός του μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο στα 959 ευρώ και οι οφειλές του προς τις τράπεζες είχαν φτάσει στο ποσό των 231.480 ευρώ! Οι ενοχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών καθημερινές και πιεστικές.
Τα τηλέφωνα των τραπεζικών «αντιπροσώπων» χτυπούσαν ασταμάτητα, σε ώρες ακατάλληλες, το πρωί κατά... τη Θεία Λειτουργία, το απόγευμα κατά τη διάρκεια... των εσπερινών. Ώσπου κάποια στιγμή, αποφάσισε να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου υπερχρεωμένων νοικοκυριών και να ζητήσει τη δικαστική συνδρομή για να απαλλαχθεί από το «βρόχο» των τραπεζικών δανείων. Και ο εφημέριος της Λάρισας, που τυγχάνει να είναι και αρχιμανδρίτης, κατάφερε να «σβήσει» ένα σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και να μειώσει για τέσσερα χρόνια τις δόσεις, κάνοντας ουσιαστικά... πρόωρη «Ανάσταση» σε περίοδο Σαρακοστής....
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση, υπ' αριθ. 12/2012, που εξέδωσε προσφάτως το Ειρηνοδικείο Λάρισας, διαγράφηκαν χρέη 100.000 ευρώ περίπου, από αρχιμανδρίτη της Μητρόπολης Λάρισας, ο οποίος όφειλε σε τέσσερις τράπεζες το ποσό των 231.480 ευρώ που προέκυψαν από δύο στεγαστικά δάνεια, δύο καταναλωτικά και πέντε πιστωτικές κάρτες.
Επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών και αποδεικνύοντας, με τη συνδρομή της καταναλωτικής οργάνωσης ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (με έδρα την Αθήνα με παράρτημα και στη Λάρισα), της οποίας είναι μέλος, τη ραγδαία επιδείνωση της οικο- νομικής του κατάστασης, με τις αποδοχές του να μειώνονται από 1.406 σε 959 ευρώ, ο Λαρισαίος ιερωμένος δικαιώθηκε καθώς όπως αναγράφεται στο σκεπτικό της απόφασης, «άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει και έτσι έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του».
Το δικαστήριο ρυθμίζοντας τα χρέη του όρισε να καταβάλει 400 ευρώ το μήνα για τέσσερα χρόνια (συνολικά 19.000 ευρώ) και τρία χρόνια μετά από τη δημοσίευση της απόφασης την καταβολή 460 ευρώ μηνιαία δόση για 20 χρόνια. Το δικαστήριο μάλιστα εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία του, ενώ απέρριψε σύμφωνα με δελτίο Τύπου της καταναλωτικής οργάνωσης «την απαίτηση τράπεζας να συμπεριληφθούν και άλλα χρέη του δανειολήπτη ιερωμένου, τα οποία ο ίδιος ήθελε να εξυπηρετήσει και γι' αυτό δεν τα δήλωσε στην αίτησή του».
Πάντως αν και μέχρι στιγμής το Ειρηνοδικείο Λάρισας έχει εκδώσει αρκετές αποφάσεις υπέρ των δανειοληπτών που προσέφυγαν σ' αυτό, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Κίνησης κ. Γιώργος Μπαρτζώκης είναι η πρώτη φορά που η απόφαση αφορά σε κληρικό.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Σύμφωνα με το νόμο 3869/2010, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, η διαδικασία για να υπαχθεί κάποιος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις. Βασική προϋπόθεση για να κάνει ο δανειολήπτης χρήση του νόμου είναι ότι θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη αδυναμία να εξοφλήσει το χρέος του. Στο νόμο μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ενώ εξαιρούνται έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ρυθμίζονται χρέη προς τις τράπεζες, ενώ εξαιρούνται οι οφειλές από φόρους, τέλη, διοικητικά πρόστιμα, χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία. Τα βήματα έχουν ως εξής:
1. Η φάση του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Δηλαδή πριν ο οφειλέτης καταθέσει αίτηση ρύθμισης στο Ειρηνοδικείο, είναι υποχρεωμένος από το νόμο να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τις τράπεζες. Η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι υποχρεωτική και μία από τις αλλαγές που προβλέπονται για το νόμo είναι να καταστεί προαιρετικός επειδή εκ των πραγμάτων έχει καταστεί οικονομικά ασύμφορος και αναποτελεσματικός.
2. Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο. Στην αίτηση αναφέρονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία, τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και του/της συζύγου. Επίσης αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των πιστωτών. Στην αίτηση περιλαμβάνεται και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, η βεβαίωση ότι έγινε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.
3. Η υπόθεση έρχεται στο Ειρηνοδικείο. Γίνεται νέα προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδίκη. Ο συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον συμφωνήσουν οι πιστωτές. Η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού διαρκεί πάνω από 3 μήνες, καθώς, αρχικά υποβάλλεται η αίτηση και δίδεται στους πιστωτές το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Μέσα σε ένα μήνα η τράπεζα θα πρέπει να απαντήσει αν δέχεται ή όχι το σχέδιο ή να προτείνει δικές της τροποποιήσεις στο σχέδιο.
Μετά από 15 μέρες ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλλει το δικό του τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Μέσα σε διάστημα 20 ημερών η τράπεζα θα πρέπει να απαντήσει αν γίνεται αποδεκτό το σχέδιο. Αν παρέλθει το διάστημα χωρίς παρατηρήσεις θεωρείται ότι πιστωτής έχει αποδεχθεί το σχέδιο.
4. Τελικό στάδιο: Η οφειλή πάει σε δικαστική ρύθμιση, αφού αποτύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός. Το δικαστήριο αφού μελετήσει τα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο δανειολήπτης, και συνυπολογίσει τις αιτιάσεις της τράπεζας, προχωρά στην έκδοση της απόφασής του.
Εφ. Ελευθερία (Γιώργος Νούλης)