Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους δημότες των Τοπικών κοινοτήτων Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου, ότι αρχίζει η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το έτος 2012.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους δημότες των Τοπικών κοινοτήτων Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου, ότι αρχίζει η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το έτος 2012. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 23Μαρτίου 2012 στο ΚΕΠ, προκειμένου, αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, να προκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι τις 30-3-12.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι:

Αίτηση δικαιούχου
Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2011
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής θεωρούνται οι άποροι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 30% για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Αναλυτικά το ανώτατο όριο εισοδήματος για κάθε περίπτωση, για το έτος 2011, είναι:

Ένα άτομο (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος): 12.000 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι - χήρος ή διαζευγμένος με 1 ανήλικο τέκνο: 15.600 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο – χήρος ή διαζευγμένος με 2 ανήλικα τέκνα:19.200 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα: 22.800 ευρώ
Χήρος ή διαζευγμένος με 3 ανήλικα τέκνα:24.000 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα: 27.600 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα: 32.400 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 5 ανήλικα τέκνα: 37.200 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 6 ανήλικα τέκνα: 42.000 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 7 ανήλικα τέκνα: 46.800 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 8 ανήλικα τέκνα: 51.600 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 9 ανήλικα τέκνα: 56.400 ευρώ
Εγγαμο ζευγάρι με 10 ανήλικα τέκνα: 61.200 ευρώ
Στο τελικό ποσό που προκύπτει κατά περίπτωση, προστίθενται 4.800 ευρώ (40% Χ 12.000) σε όσους δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία...http://trikalain.gr