Εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Φαρκαδόνας

Εγκρίθηκε από τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ ) της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας , του Δήμου Φαρκαδόνας, Ν. Τρικάλων .
Αντικείμενο του Γ.Π.Σ. είναι ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους περιοχών .
Το νέο Γ.Π.Σ. του Ν.2508/97, της Δ.Ε. Φαρκαδόνας του Δήμου Φαρκαδόνας, αφορά στις πολεοδομικές ρυθμίσεις των οικισμών και αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού , των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης καθώς και των κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης .
Ειδικότερα κατατείνει στη:
  • Συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου και αναστροφή του φαινομένου της πληθυσμιακής μετακίνησης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.
  • Εξισορρόπηση της ανάπτυξης στο εσωτερικό του Δήμου με την εμπέδωση ενός πολυκεντρικού οικιστικού πλέγματος μικρών και μεσαίων οικισμών και την ενίσχυση του ρόλου της Φαρκαδόνας ως κέντρου εξυπηρέτησης της αγροτικής ενδοχώρας της ευρύτερης περιοχής (Δήμος Οιχαλίας και Δήμος Πελινναίων).
  • Μεγιστοποίηση των χωρο-αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων του Δήμου.
  • Οργάνωση της κτηνοτροφίας, και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών .
  • Κάλυψη, με χρονικό ορίζοντα το 2021 και πληθυσμιακό μέγεθος 8.997 κατοίκων, των μελλοντικών αναγκών σε γη για κατοικία, για την υποδοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων και για τη συμπλήρωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών.
  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ανάδειξη των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και προστασία και ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς .
Για την οργάνωση των χρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος στο Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Φαρκαδόνας του Δήμου Φαρκαδόνας, καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης, Περιοχές Ειδικής Προστασίας , Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων .
Για τις προς πολεοδόμηση περιοχές καθορίζονται τα όρια κάθε πολεοδομικής ενότητας, η γενική εκτίμηση των αναγκών των πολεοδομικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις ή ενισχύσεις στον τομέα της στέγης και τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης, ανάπτυξης, ανάπλασης ή αναμόρφωσης των πολεοδομικών ενοτήτων και των ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση προς τις παραπάνω ανάγκες.
Ως Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Φαρκαδόνας προσδιορίζονται ειδικότερα, Περιοχές κάλυψης μελλοντικών οικιστικών αναγκών, Περιοχές χαμηλής γεωτεχνικής συμπεριφοράς, Περιοχές Τεχνικών υποδομών.
Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας προσδιορίζονται η Περιοχή Ποταμού Πηνειού και λοιπών ρεμάτων, η Περιοχή Natura 2000 Ζάρκου, οι Περιοχές Αναδασωτέων, αναδασωθεισών και δασικών εκτάσεων , Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων .
Ως Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων προσδιορίζονται Ζώνες οργανωμένης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας , Ζώνη χοντρεμπορίου, εκθεσιακών δραστηριοτήτων και μεταποίησης και Ζώνη τόνωσης της γεωργικής παραγωγής και προστασίας της αποδοτικής γεωργικής γης.
Οι προτάσεις πολεοδομικής οργάνωσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας , του Δήμου Φαρκαδόνας, αποσκοπούν στη διερεύνηση και επιλογή των προσφορότερων τρόπων λειτουργίας, παραγωγής, οργάνωσης και διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος καθώς και στην εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες αναφέρονται.....http://trikalain.gr