Κρατούσε επτάσφαιρο η Μπάρτσα Γριζάνου! ,Εύκολα επικράτησε η ομάδα της Μπάρτσας Γριζάνο του Πετρόπορου με το ευρύ 7-0

Η ομάδα της Μπάρτσας πέζοντας όμορφο ποδόσφαιρο ικανοποίησε τους φίλους της ομάδος που και σήμερα η παρουσία τους ήταν εντυπωσιακή!!!!!!!!
Τα γκόλ πέτυχαν Πατλιτζανάς Βάιος, Πέρκας Βασίλης(2), Τέλλιος Θεόφιλος (2), Μπακλαβά Χρήστος, Γκολέτσας Αλέξανδρος (Τζαλμίνια)
...http://www.sportrikala.gr/