Όσλο: περίπου 20 τόνοι από νεκρά ψάρια ρέγκας.


Οι κάτοικοι της Kvaerner στην Νορβηγία δεν πίστευαν στα μάτια τους  περίπου 20 τόνοι   από νεκρά ψάρια,  ρέγκας  στον κόλπο τους.
Πιθανή αιτία θανάτου είναι οι ρέγκες να πιάστηκαν στην παλίρροια, λόγω του γλυκού νερού από ένα κοντινές εκβολές ποταμών.