Δεν αναγνωρίζονται οι ιδιοκτησίες στην Κάρλα


Απαιτείται νεότερη νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση ιδιοκτησίας στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, επισημαίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε έγγραφο του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σχετική ερώτηση είχε απευθύνει ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος επισημαίνοντας ότι παρά τα νομοθετικά διατάγματα του 1974 για την παραχώρηση αποστραγγισθεισών γαιών στη Λίμνη Κάρλα, υπάρχουν άλυτα προβλήματα σχετικά με τις ιδιοκτησίες και τους τίτλους κυριότητας των αγροτεμαχίων γύρω από την παλιά λίμνη. Στην απάντηση του ο υπουργός αναφέρει ότι «προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους των εκτάσεων της εν λόγω περιοχής να αναγνωρισθούν κύριοι των εκτάσεων που κατέχουν με έγκυρα συμβόλαια, απαιτείται νεότερη σχετική νομοθετική ρύθμιση». Ο κ. Χαρακόπουλος έχει επισημάνει ότι υπάρχουν αρκετοί κάτοχοι αγροτεμαχίων σε οικισμούς και δημοτικά διαμερίσματα του νομού Λάρισας όπως η Αναγέννηση, η Μέλισσα, η Μελία, ο Μόδεστος και ο Λοφίσκος που δεν μπορούν να αποκτήσουν ισχυρό τίτλο κυριότητας για αγροτεμάχια που κατέχουν μεταξύ της ανώτατης και κατώτατης στάθμης της λίμνης, παρότι έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιοι δεν έχουν ακόμη κατοχυρώσει το δικαίωμα κυριότητας λόγω της πλημμελούς ενημέρωσης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες αλλά και λόγω της ασάφειας των διατάξεων που ισχύουν.....http://thessalianews.gr