Τελευταία ευκαιρία για τα αυθαίρετα

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη νομική τύχη των αυθαιρέτων κτισμάτων δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, δείγμα του ενδιαφέροντος μηχανικών και ιδιωτών για τις νέες ρυθμίσεις. Η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου μπορεί να γίνει και με την έκδοση οικοδομικής άδειας, αρκεί να πληρωθεί το παράβολο και η άδεια να εκδοθεί μέσα σε τρία χρόνια από την καταβολή του. Στην περίπτωση αυτή η τακτοποίηση ισοδυναμεί με νομιμοποίηση και ισχύει διαπαντός. Την παραπάνω διευκρίνιση δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την έκδοση νέων ερωτοαπαντήσεων σχετικά με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, που αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Πρόκειται για το τρίτο πακέτο διευκρινίσεων, κάτι που αποδεικνύει το ενδιαφέρον των μηχανικών και των ιδιωτών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση αλλά και την πολυπλοκότητα αυτής. Ειδικότερα για το θέμα της οικοδομικής άδειας διευκρινίζονται τα εξής: Οταν αυθαίρετη κατασκευή μπορεί να νομιμοποιηθεί, καταβάλλεται μόνο το παράβολο και πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια σε τρία χρόνια χωρίς άλλες επιβαρύνσεις (πρόστιμα νομιμοποίησης, ΙΚΑ κ.λπ.); Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου (4014/ 2011) ορίζεται ότι "εφόσον καταβληθεί το παράβολο (...) και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του, δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο...". Επίσης, δεν καταβάλλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. (άρθρο 24, παράγραφος 22). Αν μπει στο σχέδιο πόλης ένα ακίνητο που έχει ήδη πληρώσει όλο το κόστος τακτοποίησης (ως εκτός σχεδίου), χρειάζεται να βγάλει υποχρεωτικά οικοδομική άδεια, η οποία είναι ακριβότερη της τακτοποίησης ή περιορίζεται μόνο στις εισφορές σε γη και χρήμα; Εάν δεν εκδοθεί οικοδομική άδεια, η κατασκευή παραμένει αυθαίρετη και διατηρείται για 30 χρόνια. Εάν εκδοθεί οικοδομική άδεια, δεδομένου πως στην παράγραφο 16 του άρθρου 24 του νόμου ορίζεται ότι "...Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα ενώ συνυπολογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίησής τους (των κατασκευών) με το πρόστιμο που αναλογεί", η κατασκευή είναι πλέον νόμιμη....http://www.trikalavoice.gr