Άφησε το σπίτι του σε 50 ορφανά Οικονομική ενίσχυση πεντακοσίων ευρώ θα δοθεί σε πενήντα άπορα και ορφανά παιδιά της Λάρισας, ηλικίας έως 18 ετών, για τα Χριστούγεννα του 2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασιλείου Τσιώμου.


Ο Βασίλειος Τσιώμος με την από ιδιόγραφη διαθήκη του όρισε ότι «η οικία του στη Λάρισα ή το ποσό της εκποίησής της θα διατεθεί για τη συντήρηση και προστασία Ελληνοπαίδων ορφανών της πόλης της Λάρισας». Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 31 Οκτωβρίου 2011, στη διεύθυνση Πρόνοιας του δήμου Λαρισαίων η οποία στεγάζεται στο ισόγειο της Β΄ πτέρυγας του κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρώην Νομαρχία) στην υπάλληλο Δοβλατανιώτου Βασιλική τηλέφωνο 2413-506280, και είναι τα παρακάτω: α) αίτηση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή κηδεμονία β) ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2011 της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και εάν δεν υποβάλλεται δήλωση στη Δ.Ο.Υ., τότε θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση σφραγισμένη από τη Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης υποβολής γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ε) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων των παιδιών πηγή: thessalianews.gr